Державний моніторинг

Правові аспекти проведення моніторингу

    Моніторинг якості поверхневих вод є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється в системі Державного агентства водних ресурсів України згідно ст. 16 Водного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» та від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», а також Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393.

    Державний моніторинг поверхневих водних об’єктів здійснюється Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів відповідно до «Програми моніторингу довкілля в частині здійснення Сіверсько-Донецьким БУВР контролю якості поверхневих вод» в басейнах р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов’я в межах Харківської, Донецької та Луганської областей.


Мережа пунктів спостережень

    У зоні діяльності Сіверсько-Донецького БУВР у басейнах р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов’я в межах Харківської, Донецької та Луганської областей моніторинг за станом якості поверхневих вод у 2018 році здійснюється у 51 створах, в т.ч. з урахуванням зміни територій:

    Басейн р. Сіверський Донець – 41 створ (у т.ч. 3 - на водосховищах і 4 - у місцях питних водозаборів), з яких на території:

    Басейн річок Приазов’я – 3 створи (у т.ч. 1 - на водосховищі і 1 - у місці питного водозабору) на території Донецької області.

    Басейн р. Дніпро – 7 створів (у т.ч. 2 - на водосховищах, 1 - у гирлі каналу "Дніпро - Донбас" і 1 - у місці питного водозабору), з яких на території:

    Мережа створів спостережень по басейнах річок.

    Карта розташування створів спостережень.(тимчасово в розробці

    Створи спостережень встановлені на типових ділянках по руслу основних водотоків, в місцях впадіння приток, на яких здійснюється активна господарська діяльність, за рахунок чого можливий вплив на формування якості основної річки, а також в місцях розташування водозаборів централізованого питного водопостачання та комплексного призначення, на межі областей та на прикордонних ділянках річок.

    Створена система спостережень дозволяє отримувати об’єктивну інформацію про якісний стан водних ресурсів з урахуванням основних джерел, які впливають на його формування, відстежувати тенденції змін якості поверхневих вод у просторі і часі для оцінки чинників впливу та підготовки прийняття управлінських рішень.


Лабораторна служба Сіверсько-Донецького БУВР

    Ведення державного моніторингу якості вод поверхневих водних об’єктів в зоні діяльності басейнового управління здійснюють басейнова лабораторія моніторингу вод Сіверсько-Донецького БУВР (свідоцтво про атестацію № 224 чинне до 05.11.2019) та Харківська регіональна лабораторія моніторингу вод (свідоцтво про атестацію № 213 чинне до 23.07.2018).

    Детальна інформація про лабораторії:

    Басейнова лабораторія моніторингу вод Сіверсько-Донецького БУВР.

    Харківська регіональна лабораторія моніторингу вод.

    Послуги на договірній основі.

    Лабораторні дослідження якості вод поверхневих водних об’єктів проводяться зі встановленою періодичністю (щомісячно, щоквартально, двічі на рік) за гідрохімічними, радіологічними, токсикологічними та бактеріологічними показниками.

    Перелік показників, за якими здійснюється оцінка якості поверхневих вод.

    З 2015 року додатково здійснюються дослідження за гідробіологічними показниками (вміст фітопланктону та біомаси) для забезпечення нагляду за змінами стану поверхневих вод в період літньої межені і, зокрема, в період здійснення попусків по системі каналу "Дніпро - Донбас" з метою підтримання водності р. Сіверський Донець у маловодні періоди року в рамках водообміну у Краснопавлівському водосховищі.

    Дані спостережень щомісяця узагальнюються та вносяться до бази даних Системи підтримки прийняття рішень «Гідрохімія», з використання якої в басейновому управлінні сформовано банк даних результатів багатолітніх досліджень якісного стану поверхневих водних об'єктів (починаючи з 1961 року), у т.ч. транскордонних, що є фондом достовірної, узагальненої і своєчасної інформації.

    В рамках системи регіонального моніторингу довкілля басейновим управлінням, як суб’єктом державної системи моніторингу, забезпечується своєчасне надання до Департаментів екології Харківської, Донецької та Луганської облдержадміністрацій інформації згідно затверджених регламентів до «Угод про спільну діяльність між суб’єктами регіональної системи моніторингу довкілля».


Якісний стан водних об’єктів у місцях водозаборів, що використовуються як джерела питного водопостачання

    Лабораторною службою Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів здійснюється моніторинг водних об'єктів у місцях водозаборів, що використовуються як джерела питного водопостачання.

    Спостереження за станом якості вод за гідрохімічними, радіологічними, токсикологічними та бактеріологічними показниками проводяться у 6 створах питних водозаборів (у т.ч. 1 резервний), з них: в басейні р. Сіверський Донець – у 4 створах, в басейні річок Приазов’я – в 1 створі та в басейні р. Дніпро – в 1 створі.

    Якісний стан поверхневих водних об'єктів у місцях питних водозаборів за 3 квартал 2018 року.

    Якісний стан поверхневих водних об'єктів у місцях питних водозаборів за 2 квартал 2018 року.

    Якісний стан поверхневих водних об'єктів у місцях питних водозаборів за 1 квартал 2018 року.

    Якісний стан поверхневих водних об'єктів у місцях питних водозаборів за 2017 рік.


Оцінка якісного стану поверхневих водних об’єктів

    Екологічна оцінка якості поверхневих вод за відповідними категоріями проводиться відповідно до «Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями», розробленої та затвердженої наказом Мінекобезпеки України від 31.03.1998 № 44 як міжвідомчий керівний нормативний документ.

    Конкретною критеріальною базою, спільною як для кількісної оцінки, так і для встановлення кількісних значень екологічних нормативів якості води, є система екологічних класифікацій якості поверхневих вод. Спеціалізовані екологічні класифікації якості води у складі цієї системи поділяються на три групи (блоки):

    На основі значень блокових індексів розраховується екологічний індекс Іе. Відповідно до значень цього індексу встановлюється клас і категорія якості, що характеризують відповідну якість води.

    Виділяється 5 класів якості води та 7 категорій.